Få hjælp til alkoholbehandling af din misbrugsramte pårørende

26 februar 2022
Astrid Pedersen

advertorial

Lever du i tæt forhold – for eksempel som gift eller samlevende med – en alkoholiseret person? Så er det faktisk dit ansvar, menneskeligt såvel som moralsk, at hjælpe vedkommende med at få den rette behandling. Og her bør du være konsekvent, for et misbrug driver ikke over af sig selv.

Alkoholbehandling – den rette løsning for dig og din familie

Hvis du og din alkoholiserede kæreste eller ægtefælle har børn som bor under samme tag som jer er det ekstra og særligt vigtigt at du tager affære.

Der er påvist en klar sammenhæng mellem problemer i voksenlivet og så det at vokse op i et misbrugsramt hjem. Et barn, som bruger hele sin barndom på at føle sig utryg i sit eget hjem, kan få store problemer i forhold til tilknytning til andre mennesker senere hen i livet.

alkoholbehandling

Samtidig er der en stor risiko for at barnet udvikler mentale lidelser eller indlærings vanskeligheder, og dermed får svært ved at gennemføre en uddannelse. Og der er desværre væsentligt forhøjet sandsynlighed for at barnet selv ende i et misbrug af den ene eller den anden art.

Derfor bør du som den ansvarlige voksne i familien sørge for at denne kommer på ret køl så hurtigt som muligt. Det kan godt lade sig gøre – men det kræver en indsats. Du bør sørge for at din samlever kommer i behandling med det samme.

Det kan godt være rigtig svært at overbevise en misbrugsramt person om at han eller hun har et problem og bør søge hjælp. Derfor er det vigtigt at du selv får hjælp til at lægge en skudsikker strategi. Og den hjælp kan du få hos et behandlingscenter.

Behandlingscenter Stien – dit center til behandling af alkoholmisbrug

Hos det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien kan du få kvalificeret rådgivning omkring håndtering af alkoholmisbrug. Klik ind og læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder