Få en dygtig bogholder til at forestå virksomhedens regnskab

Få en dygtig bogholder til at forestå virksomhedens regnskab

Din virksomhed skal ifølge loven have et regnskab, som til hver en tid afspejler virksomhedens økonomiske og finansielle aktivitet og status. Du kan selv stå for det administrative arbejde med at føre regnskab og sørge for alle de løbende posteringer (fakturaer, bilag, regninger og kvitteringer) samt indberetning af moms hver tredje måned. Eller du kan hyre en dygtig og passioneret bogholder, som sørger for, at alt kører efter bogen – så at sige.

Hvad er en bogholder, og hvordan kan en bogholder hjælpe mig?

Uanset din virksomheds størrelse og type, skal der føres regnskab. Du vil have indtægter og udgifter, som skal bogføres. Ordene ”bogføring” og ”bogholder” stammer tilbage fra dengang en virksomheds regnskaber typisk blev indført i papirbøger – og det var bogholderen, som holdt styr på disse bøger. Nu om stunder foregår bogføring af virksomhedens regnskab via avancerede og brugervenlige computerprogrammer, i hvilke en moderne bogholder selvfølgelig er ekspert.

Bogholderen holder således styr på data til udarbejdelse af regnskab, og sørger for, at dette til ethvert tidspunkt er balanceret og afstemt. En bogholder er typisk kontor eller regnskabs uddannet, og er således en form for specialiseret regnskabs medarbejder. Bogholderens funktioner meget afhængig af den enkelte bogholders erfaring og kompetencer. Blandt de mest almindelige bogholder opgaver kan nævnes daglig bogføring af bilag, bankafstemning, lønkørsler og udbetaling af løn og honorarer, indberetning af moms, betaling af regninger, udstedelse af fakturaer samt rykning for udestående betalinger.

Der ud over sørger bogholderen typisk for udarbejdelse af virksomhedens årlige regnskab, så dette er klar til revision. Denne revision forestås af en statsautoriseret revisor – og hvis regnskabet er korrekt stillet op, og modsvarer lovens krav, vil revisoren umiddelbart kunne godkende regnskabet og udarbejde sin årsrapport på baggrund heraf.

Du kan få et godt tilbud på billig bogføring, hvis du udfylder den online formular på Din Lokale Revisor. Læs mere på lokalerevisorer.dk